For deg som jobber med mennesker

I en hektisk hverdag er det for
mange en utfordring å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner. Selv om
vår gode intensjon er tilstede, blir vår oppmerksomhet ofte oppslukt av alt
annet som vi føler haster og er viktigere her og nå.

I en god samtale eller et godt
møte føler vi oss sett og hørt. Hva betyr det egentlig “Å bli sett og
hørt”? Dette er et utsagn som vi muligens har en tendens til å ta litt for
gitt. Når du imidlertid tar dette bokstavelig, så liker vi – forventer vi – at
personen du snakker med ser på deg, og at du faktisk får en genuin respons på
det du sier. Når vi er åpen og nysgjerrig på den andre, bygger vi opp tillit.
Såkalte speilnevroner blir avfyrt i hjernen, innlevelsesevnen vår blir trigget,
og vi kjenner at vi er på samme bølgelengde. På samme måte merker
vi som regel veldig fort når samtalepartneren vår ikke er mentalt tilstede.


Det er nettopp graden av tilstedeværelse som
varierer alt ettersom hvor godt vi klarer å være bevisst på hva som faktisk
foregår i dette øyeblikket, uten umiddelbart å gjøre oss opp en mening, gå på
auto-pilot. Når vi ikke klarer dette så godt, skylder vi på mangel på tid,
arbeidspress, hasteoppdrag, tidsfrister, eller at vi har for mange baller i
luften. En god nyhet er at du kan trene din oppmerksomhetsmuskel, kan styrke
din tilstedeværelse, din intensjon til å være oppmerksom også når det stormer
rundt deg. Dermed oppnår du en god balanse mellom det å fokusere på detaljene
og det å ha overblikk. Du øver opp selvkontroll, sosial og emosjonell
intelligens.

Her
er en enkel øvelse du kan gjøre for å trene på tilstedeværelse. Du kan tilpasse
lengden etter tiden du har til rådighet, og bruke alt fra 1 til 5 minutter på
hvert trinn.

1. Sett deg
ned og fokuser på alt som kommer i din bevissthet: lyder, følelser, tanker,
emosjoner

2. Som om du
tar et skritt tilbake, bare observer alt som kommer i din bevissthet, uten å gå
med på det, uten å like eller mislike det, se alt passere helt nøytralt på
avstand

3. Til slutt
fokuserer du bare på pusten din uten å forandre den, bare legg merke til
pustebevegelsene i kroppen din

Jo mer tilstede du er, jo mer
klarer du å fokusere på en ting, på ett menneske, på ett møte om gangen. Når du
lytter oppmerksomt, hører du mer uten at din egen indre stemme,
egne forventninger og antagelser forstyrrer, og har du lettere for å fange opp
det som blir sagt mellom linjene og det som kroppsspråk gir uttrykk for. Du gir
deg selv et tidsrom som gjør det lettere å reagere veloverveid. Når du snakker
oppmerksomt
, snakker du fra hjertet, kortfattet og presist.

________________________________________

Er du interessert i å vite mer om
teorien bak, og ikke minst i å erfare hvordan enkle praktiske øvelser kan
berike din hverdag og dine relasjoner, kan du ta en titt på kurset
Oppmerksomhetstrening / Mindfulness for ledere og coacher.
________________________________________