Har du opplevd at tenåringen enten synes ‘alt’ er kjedelig,
eller viser en stor iver og «bare MÅ ha det NÅ». Eller kanskje at han eller hun
isolerer seg fra deg, viser plutselig intense emosjoner, er under press fra
venner, har dårlig selvbilde? Føler du at tenåringen driver deg til vanvidd
noen ganger eller gjør deg urolig? Du er ikke alene. Innsikt i 3 av grunnene
til at du som forelder har det sånn, er første skritt du kan ta for å bli en
god støttespiller for din tenåring.


1 Hjerneutviklingen

Det foregår mange endringer i hodet til en tenåring.

Tenårene kan by på utfordringer, både for ungdommen selv og
for dem som har ansvar for dem. Når vi kjenner
til hvilke endringer i hjernen som forårsaker disse utfordringene og hvordan de
arter seg, kan vi nærme oss tenåringer på en bedre måte.
Forskjellige deler
i hjernen utvikles i forskjellig alder og tempo. Den første delen som utvikles,
sørger for den såkalte kamp eller flukt reaksjonen, dernest kommer den delen
som har med emosjoner å gjøre, og til sist utvikles den delen vi ofte kaller for
hjernebarken. Den trenger vi til kognitive ferdigheter og selvkontroll. Har du
lagt merke til at tenåringer har vanskeligheter med for eksempel

– beslutningsdyktighet

– planlegging

– impulskontroll

– hukommelse?

Disse evnene utvikles til langt opp i 20-årene, og til og
med når du er voksen. Kanskje vi må vurdere å senke kravene på disse områdene
og i stedet finne nye måter å veilede ungdommen på?

Og det skjer mye mer. I puberteten integreres disse tre
hjernedelene, noe som gjenspeiler seg i endret atferd på flere områder. Hjernen
er som en stor byggeplass i denne perioden. Plutselig skjønner vi oss ikke på
barna våre lenger.

Det fins mange myter rundt puberteten. Det vi ofte hører, er
at det er hormonene som herjer når ungdommene virker ustyrlige. Hormoner
forårsaker fysiske endringer i kroppen, men har lite med oppførsel å gjøre. At
dette «er en tøff periode» og «tenåringer bare er uhåndterlige, ute av kontroll
og late, og at det ikke er noe å gjøre noe med», er også gjengangere. Hvis ungdommene hører at noen tror dette om
dem, kan det påvirke hvordan de ser seg selv og hvordan de oppfører seg.

Hvis vi kjenner til både ulempene og fordelene ved hjerneutviklingen, kan vi
reagere mer effektivt.

Kilde: Brainstorm,
Daniel J. Siegel


2 Maktesløshet og automatiske reaksjoner

Vi har vel alle vært der, at vi går med i tenåringens
følelsesutbrudd, og (over)reagerer, noe som gjør ting bare verre.

Mange tenåringsforeldre er selv også i en følelsesladet livsfase.
Mens noen smaker på «midtlivskrisen», andre blir slukt av jobben, begynte jeg å
merke overgangssymptomer som trøtthet, kort lunte, varierende humør. Når man i
tillegg har barn i puberteten, kan det gå hett for seg noen ganger. Så hører jeg
mange si: «Det blir en veldig tøff periode nå», «Dette er en fase dere bare må
gjennom». Det strider imidlertid mot det jeg ønsker for meg selv og min familie,
nemlig å ha et harmonisk liv. Heldigvis er det noe du aktivt kan gjøre for å beholde
roen.

I en travel hverdag går vi mer og mer på auto-pilot, vi er
bare halvt til stede, vi er ikke veldig oppmerksomme. Vi reagerer på samme vante
måte, selv om vi vet at det ikke alltid fører frem. I stedet for bare å være i
hodet ditt med vante tankemønstre, kan du lære deg å stoppe opp for å se hva
som egentlig foregår i virkeligheten. Når
du blir mer oppmerksom, skiller du lettere mellom de virkelige faresignalene og
det som bare er begrunnet i negative tanker.
Du overreagerer ikke med det
samme. Med en refleksjonspause kan du velge å reagere på en veloverveid måte,
eller bare slippe taket. Du velger dine kamper med omhu.

Prøv gjerne ut denne korte oppmerksomhetsøvelsen et par minutter i løpet av hverdagen når du
kjenner at hodet ikke er helt der hvor kroppen er.

1. Sett deg ned med rett rygg og lukk gjerne øyne.

2. La skuldrene henge ned og la hendene hvile i
fanget eller på knærne.

3. Kjenn vekten din på stolen og kjenn kontakten
mellom føtter og gulvet.

4. Legg så merke til pusten din. Ikke forandre den,
bare observer hver innpust og utpust. Bli med på pustebevegelsene en stund.

5. Før du åpner øyne igjen, legg merke til hva
denne lille øvelsen har gjort med deg.


3 Karakterstyrker i ubalanse

Når du er uoppmerksom på dine positive karakterstyrker, og
fokuserer på det som er negativt, gjør du det unødvendig vanskelig for deg
selv. Så, hva er karakterstyrker?

Når vi gjør oppmerksomhetsøvelsen (som beskrevet under punkt
2), bruker vi for eksempel karakterstyrkene nysgjerrighet
(på pustens innflytelse på kroppen) og perspektiv
(du stopper opp og ser tingene som de virkelig er i stedet for å reagere ut
ifra vaner).

Professor Martin Seligman, av mange regnet som grunnleggeren
av positiv psykologi, har sammen med professor Chris Petersen, samlet 24
karakterstyrker som vi alle har. Noen bruker vi mer enn andre
(signaturstyrker), og det gjør at du er du, og jeg er jeg. Når du bruker dine
signaturstyrker, de som du naturlig bruker lettest og som er mest typiske for
deg, vil du oppleve at du er i flyt, at ting glir bedre, at du får mer positive
relasjoner (til tenåringer). I positiv psykologi sies det ofte at karakterstyrker
er med på å forme «den vi er». De betraktes som en del av kjernen i vår
identitet.

Karakterstyrker er positive personlighetskarakteristikker
som baner veien for utviklingen av våre sterke sider, talenter, interesser og
ferdigheter. Når din tenåring utagerer, er det ofte et overforbruk eller
underforbruk av styrker på gang som vi ikke er oppmerksomme på. Bak enhver negativ adferd ligger nemlig
også en positiv styrke som kan være litt ut av balanse.

Forskningsresultater viser en tendens til at bevisstgjøring
og utvikling av karakterstyrker øker vår
livstilfredshet og trivsel. Det er
en enkel og effektiv måte å lære mer om deg selv og andre på.

Få din personlige styrkeprofil
helt gratis her.

Hvordan bli
en god støttespiller for tenåringer

Før jeg fikk kunnskap om hjernen, hvordan beholde roen og hvordan
utnytte karakterstyrker, slet jeg mye unødvendig, og følte meg til tider
maktesløs. For å kunne dele de positive effektene av denne kunnskapen har jeg
satt sammen kurset Harmoniske relasjoner med tenåringer. Er
du interessert i å finne ut mer om dette kurset, kan du lese videre.

Kurset gir deg alt du trenger for å komme i gang. Etter denne kursdagen vil du kunne bruke ny innsikt og nye metoder for å unngå
uenigheter og uro.

Tenåringens
hjerneutvikling
I stedet for å se på tenårene som en vanskelig periode, kan vi se på
tenåringer som ressurssterke mennesker som lever livet fullt ut med masse
følelser, eksperimenter og kreativitet, og som lever i nuet og er vitale. Vil
ikke du også ha litt mer av det? Men husk at tenåringer i denne utforsknings-perioden
trenger erfarne voksne som kan veilede dem slik at de unngår unødvendig risiko!
Lær de 4 viktigste endringene i hjernen og fordelene (styrker) og ulempene
(styrker i ubalanse)

Med roen
i behold
Så lenge vi har for høye eller urealistiske forventninger, holder vi
ubevisst fast på auto-piloten, vanene, de samme reaksjonene. Nå lærer vi å
kunne gå fra forventnings-modus til oppmerksomhets-modus. Hva er oppmerksomhetstrening
og hvordan hjelper den meg å takle små og store utfordringer?
Du lærer noen enkle teknikker som du kan bruke i hverdagen med det samme.

“Being a parent is one of the greatest mindfulness practices of all.” Jon Kabat-Zinn

Bevissthet
rundt karakterstyrker
Bevissthet rundt dine karakterstyrker gjør at du kan være deg på ditt
beste. Det hjelper deg til å se ting fra en annen synsvinkel, se nye muligheter
og løsninger. Du vil føle deg tryggere og sterkere. Og da kan du begynne å
observere styrker i tenåringen din og få til en anerkjennende kommunikasjon som fører til mer samarbeidsvillige
ungdommer.

Points Of
You – opplegg
Vi bruker POY, et inspirerende verktøy som gjør det gøy å utforske temaet
og dele erfaringer.


Kurs eller individuelt opplegg

Du kan få dette som et individuelt opplegg. Her vil du få verktøyene og personlig oppfølging hele veien.

For bestilling av kurs, kan du ta kontakt på e-post eller mobil 412
72 858.

For å holde deg oppdatert på åpne kurs, samt prøve ut verktøyene, kan du melde deg på månedlig nyhetsbrev.