Blog Image

Tankeflyt

Fremover med trivsel og overskudd

Dine personlige styrker
Din oppmerksomhet
Din inspirasjon

Hvordan tankegangen påvirker ditt velvære – med øvelse for en avslappet sommer

Din inspirasjon Posted on 01 Jul, 2018 19:59

TANKEGANG

Har du noen gang fulgt med
på dine tanker? Jeg mener på ordentlig, tanke for tanke? Dette er en fin øvelse
å gjøre både når du føler deg nedfor og når du føler at alt går lett. Skriv
gjerne ned alle tanker i begge situasjoner. Det du antageligvis vil legge merke
til er at du har forskjellige tankeganger i forskjellige situasjoner.

Når ting ikke går som du ønsker, kan du for eksempel tenke :
“Hvorfor klarer jeg aldri å få det til”?
“Jeg blir alltid så fort sliten.”
“Andre er mye flinkere enn meg.”

Dette er tanker som gjør
situasjonen ganske så fastlåst og Dr. Carol Dweck kaller det ‘a fixed mindset’,
en fiksert
tankegang
. Hun forsker på forskjellen mellom denne
tankegangen og ‘a growth mindset’ som vi på norsk kan kalle en utviklingsorientert tankegang.
Eksempler på den er:
“Hvordan kan jeg få det til, hva har jeg ennå ikke prøvd?”
“Hva kan jeg gjøre annerledes for å ha mer energi?”
“Jeg skal se hva jeg kan lære av andre.”

Vi opplever begge
tankegangene allesammen, men de fleste av oss har en tilbøyelighet til å ha mer
av den ene eller den andre. Forskning viser at mennesker med en vekstorientert
tankegang har lettere for å lære og tilegne seg ny kunnskap. De ser hva de kan
lære av sine feil i motsetning til de med en fiksert tankegang som lettere
tviler på sine evner.

Hvilken tankegang gir deg et bedre humør og mer tro på deg selv? Siden
nevrovitenskapen også har vist at hjernen kan endre seg gjennom hele livet, kan
du selv bestemme om du oftere vil ha en vekstorientert tankegang. Øvelsen under
kan hjelpe deg med å bli deg bevisst på hva du tenker og føler i øyeblikket. Og
så kan du øve deg på å omformulere en fiksert tanke til en som åpner opp til
nye perspektiver og som skaper nye muligheter.

Sommer
ØVELSE

Sommer betyr for mange av
oss fri og ferie, og samtidig stress fordi vi vil gjøre så mye ut av den.

Har unnskyldningen før ferien vært at du ikke hadde tid til å slappe av
(kanskje en fiksert tankegang snek seg inn), så byr sommeren på en ny mulighet
for å skape litt tid og rom for deg selv. Hvis du bygger opp en god vane med å
ta jevnlige pauser i løpet av sommeren, øker sjansen for at du fortsetter med
dette etter sommeren også.

Her kommer en kort øvelse for å trene å komme tilbake til “her og nå”
og være helt tilstede slik at du lader opp batteriene.

JA, JEG VIL HA EN 6 MINUTTERS PAUSE

______________________________________________________________________
Ønsker du å PRØVE UT NOEN VERKTØY for å bruke tanker på en effektiv måte?
Vil du motta FREMTIDIG INSPIRASJON i månedlig e-post?

—> REGISTRER DEG HER
_______________________________________________________________________Tillitsfulle relasjoner på arbeidsplassen

Din oppmerksomhet Posted on 07 Apr, 2017 12:46

For deg som jobber med mennesker

I en hektisk hverdag er det for
mange en utfordring å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner. Selv om
vår gode intensjon er tilstede, blir vår oppmerksomhet ofte oppslukt av alt
annet som vi føler haster og er viktigere her og nå.

I en god samtale eller et godt
møte føler vi oss sett og hørt. Hva betyr det egentlig “Å bli sett og
hørt”? Dette er et utsagn som vi muligens har en tendens til å ta litt for
gitt. Når du imidlertid tar dette bokstavelig, så liker vi – forventer vi – at
personen du snakker med ser på deg, og at du faktisk får en genuin respons på
det du sier. Når vi er åpen og nysgjerrig på den andre, bygger vi opp tillit.
Såkalte speilnevroner blir avfyrt i hjernen, innlevelsesevnen vår blir trigget,
og vi kjenner at vi er på samme bølgelengde. På samme måte merker
vi som regel veldig fort når samtalepartneren vår ikke er mentalt tilstede.


Det er nettopp graden av tilstedeværelse som
varierer alt ettersom hvor godt vi klarer å være bevisst på hva som faktisk
foregår i dette øyeblikket, uten umiddelbart å gjøre oss opp en mening, gå på
auto-pilot. Når vi ikke klarer dette så godt, skylder vi på mangel på tid,
arbeidspress, hasteoppdrag, tidsfrister, eller at vi har for mange baller i
luften. En god nyhet er at du kan trene din oppmerksomhetsmuskel, kan styrke
din tilstedeværelse, din intensjon til å være oppmerksom også når det stormer
rundt deg. Dermed oppnår du en god balanse mellom det å fokusere på detaljene
og det å ha overblikk. Du øver opp selvkontroll, sosial og emosjonell
intelligens.

Her
er en enkel øvelse du kan gjøre for å trene på tilstedeværelse. Du kan tilpasse
lengden etter tiden du har til rådighet, og bruke alt fra 1 til 5 minutter på
hvert trinn.

1. Sett deg
ned og fokuser på alt som kommer i din bevissthet: lyder, følelser, tanker,
emosjoner

2. Som om du
tar et skritt tilbake, bare observer alt som kommer i din bevissthet, uten å gå
med på det, uten å like eller mislike det, se alt passere helt nøytralt på
avstand

3. Til slutt
fokuserer du bare på pusten din uten å forandre den, bare legg merke til
pustebevegelsene i kroppen din

Jo mer tilstede du er, jo mer
klarer du å fokusere på en ting, på ett menneske, på ett møte om gangen. Når du
lytter oppmerksomt, hører du mer uten at din egen indre stemme,
egne forventninger og antagelser forstyrrer, og har du lettere for å fange opp
det som blir sagt mellom linjene og det som kroppsspråk gir uttrykk for. Du gir
deg selv et tidsrom som gjør det lettere å reagere veloverveid. Når du snakker
oppmerksomt
, snakker du fra hjertet, kortfattet og presist.

________________________________________

Er du interessert i å vite mer om
teorien bak, og ikke minst i å erfare hvordan enkle praktiske øvelser kan
berike din hverdag og dine relasjoner, kan du ta en titt på kurset
Oppmerksomhetstrening / Mindfulness for ledere og coacher.
________________________________________3 Tips til tenåringsforeldre

Din inspirasjon Posted on 27 Feb, 2017 18:08

Har du opplevd at tenåringen enten synes ‘alt’ er kjedelig,
eller viser en stor iver og «bare MÅ ha det NÅ». Eller kanskje at han eller hun
isolerer seg fra deg, viser plutselig intense emosjoner, er under press fra
venner, har dårlig selvbilde? Føler du at tenåringen driver deg til vanvidd
noen ganger eller gjør deg urolig? Du er ikke alene. Innsikt i 3 av grunnene
til at du som forelder har det sånn, er første skritt du kan ta for å bli en
god støttespiller for din tenåring.


1 Hjerneutviklingen

Det foregår mange endringer i hodet til en tenåring.

Tenårene kan by på utfordringer, både for ungdommen selv og
for dem som har ansvar for dem. Når vi kjenner
til hvilke endringer i hjernen som forårsaker disse utfordringene og hvordan de
arter seg, kan vi nærme oss tenåringer på en bedre måte.
Forskjellige deler
i hjernen utvikles i forskjellig alder og tempo. Den første delen som utvikles,
sørger for den såkalte kamp eller flukt reaksjonen, dernest kommer den delen
som har med emosjoner å gjøre, og til sist utvikles den delen vi ofte kaller for
hjernebarken. Den trenger vi til kognitive ferdigheter og selvkontroll. Har du
lagt merke til at tenåringer har vanskeligheter med for eksempel

– beslutningsdyktighet

– planlegging

– impulskontroll

– hukommelse?

Disse evnene utvikles til langt opp i 20-årene, og til og
med når du er voksen. Kanskje vi må vurdere å senke kravene på disse områdene
og i stedet finne nye måter å veilede ungdommen på?

Og det skjer mye mer. I puberteten integreres disse tre
hjernedelene, noe som gjenspeiler seg i endret atferd på flere områder. Hjernen
er som en stor byggeplass i denne perioden. Plutselig skjønner vi oss ikke på
barna våre lenger.

Det fins mange myter rundt puberteten. Det vi ofte hører, er
at det er hormonene som herjer når ungdommene virker ustyrlige. Hormoner
forårsaker fysiske endringer i kroppen, men har lite med oppførsel å gjøre. At
dette «er en tøff periode» og «tenåringer bare er uhåndterlige, ute av kontroll
og late, og at det ikke er noe å gjøre noe med», er også gjengangere. Hvis ungdommene hører at noen tror dette om
dem, kan det påvirke hvordan de ser seg selv og hvordan de oppfører seg.

Hvis vi kjenner til både ulempene og fordelene ved hjerneutviklingen, kan vi
reagere mer effektivt.

Kilde: Brainstorm,
Daniel J. Siegel


2 Maktesløshet og automatiske reaksjoner

Vi har vel alle vært der, at vi går med i tenåringens
følelsesutbrudd, og (over)reagerer, noe som gjør ting bare verre.

Mange tenåringsforeldre er selv også i en følelsesladet livsfase.
Mens noen smaker på «midtlivskrisen», andre blir slukt av jobben, begynte jeg å
merke overgangssymptomer som trøtthet, kort lunte, varierende humør. Når man i
tillegg har barn i puberteten, kan det gå hett for seg noen ganger. Så hører jeg
mange si: «Det blir en veldig tøff periode nå», «Dette er en fase dere bare må
gjennom». Det strider imidlertid mot det jeg ønsker for meg selv og min familie,
nemlig å ha et harmonisk liv. Heldigvis er det noe du aktivt kan gjøre for å beholde
roen.

I en travel hverdag går vi mer og mer på auto-pilot, vi er
bare halvt til stede, vi er ikke veldig oppmerksomme. Vi reagerer på samme vante
måte, selv om vi vet at det ikke alltid fører frem. I stedet for bare å være i
hodet ditt med vante tankemønstre, kan du lære deg å stoppe opp for å se hva
som egentlig foregår i virkeligheten. Når
du blir mer oppmerksom, skiller du lettere mellom de virkelige faresignalene og
det som bare er begrunnet i negative tanker.
Du overreagerer ikke med det
samme. Med en refleksjonspause kan du velge å reagere på en veloverveid måte,
eller bare slippe taket. Du velger dine kamper med omhu.

Prøv gjerne ut denne korte oppmerksomhetsøvelsen et par minutter i løpet av hverdagen når du
kjenner at hodet ikke er helt der hvor kroppen er.

1. Sett deg ned med rett rygg og lukk gjerne øyne.

2. La skuldrene henge ned og la hendene hvile i
fanget eller på knærne.

3. Kjenn vekten din på stolen og kjenn kontakten
mellom føtter og gulvet.

4. Legg så merke til pusten din. Ikke forandre den,
bare observer hver innpust og utpust. Bli med på pustebevegelsene en stund.

5. Før du åpner øyne igjen, legg merke til hva
denne lille øvelsen har gjort med deg.


3 Karakterstyrker i ubalanse

Når du er uoppmerksom på dine positive karakterstyrker, og
fokuserer på det som er negativt, gjør du det unødvendig vanskelig for deg
selv. Så, hva er karakterstyrker?

Når vi gjør oppmerksomhetsøvelsen (som beskrevet under punkt
2), bruker vi for eksempel karakterstyrkene nysgjerrighet
(på pustens innflytelse på kroppen) og perspektiv
(du stopper opp og ser tingene som de virkelig er i stedet for å reagere ut
ifra vaner).

Professor Martin Seligman, av mange regnet som grunnleggeren
av positiv psykologi, har sammen med professor Chris Petersen, samlet 24
karakterstyrker som vi alle har. Noen bruker vi mer enn andre
(signaturstyrker), og det gjør at du er du, og jeg er jeg. Når du bruker dine
signaturstyrker, de som du naturlig bruker lettest og som er mest typiske for
deg, vil du oppleve at du er i flyt, at ting glir bedre, at du får mer positive
relasjoner (til tenåringer). I positiv psykologi sies det ofte at karakterstyrker
er med på å forme «den vi er». De betraktes som en del av kjernen i vår
identitet.

Karakterstyrker er positive personlighetskarakteristikker
som baner veien for utviklingen av våre sterke sider, talenter, interesser og
ferdigheter. Når din tenåring utagerer, er det ofte et overforbruk eller
underforbruk av styrker på gang som vi ikke er oppmerksomme på. Bak enhver negativ adferd ligger nemlig
også en positiv styrke som kan være litt ut av balanse.

Forskningsresultater viser en tendens til at bevisstgjøring
og utvikling av karakterstyrker øker vår
livstilfredshet og trivsel. Det er
en enkel og effektiv måte å lære mer om deg selv og andre på.

Få din personlige styrkeprofil
helt gratis her.

Hvordan bli
en god støttespiller for tenåringer

Før jeg fikk kunnskap om hjernen, hvordan beholde roen og hvordan
utnytte karakterstyrker, slet jeg mye unødvendig, og følte meg til tider
maktesløs. For å kunne dele de positive effektene av denne kunnskapen har jeg
satt sammen kurset Harmoniske relasjoner med tenåringer. Er
du interessert i å finne ut mer om dette kurset, kan du lese videre.

Kurset gir deg alt du trenger for å komme i gang. Etter denne kursdagen vil du kunne bruke ny innsikt og nye metoder for å unngå
uenigheter og uro.

Tenåringens
hjerneutvikling
I stedet for å se på tenårene som en vanskelig periode, kan vi se på
tenåringer som ressurssterke mennesker som lever livet fullt ut med masse
følelser, eksperimenter og kreativitet, og som lever i nuet og er vitale. Vil
ikke du også ha litt mer av det? Men husk at tenåringer i denne utforsknings-perioden
trenger erfarne voksne som kan veilede dem slik at de unngår unødvendig risiko!
Lær de 4 viktigste endringene i hjernen og fordelene (styrker) og ulempene
(styrker i ubalanse)

Med roen
i behold
Så lenge vi har for høye eller urealistiske forventninger, holder vi
ubevisst fast på auto-piloten, vanene, de samme reaksjonene. Nå lærer vi å
kunne gå fra forventnings-modus til oppmerksomhets-modus. Hva er oppmerksomhetstrening
og hvordan hjelper den meg å takle små og store utfordringer?
Du lærer noen enkle teknikker som du kan bruke i hverdagen med det samme.

“Being a parent is one of the greatest mindfulness practices of all.” Jon Kabat-Zinn

Bevissthet
rundt karakterstyrker
Bevissthet rundt dine karakterstyrker gjør at du kan være deg på ditt
beste. Det hjelper deg til å se ting fra en annen synsvinkel, se nye muligheter
og løsninger. Du vil føle deg tryggere og sterkere. Og da kan du begynne å
observere styrker i tenåringen din og få til en anerkjennende kommunikasjon som fører til mer samarbeidsvillige
ungdommer.

Points Of
You – opplegg
Vi bruker POY, et inspirerende verktøy som gjør det gøy å utforske temaet
og dele erfaringer.


Kurs eller individuelt opplegg

Du kan få dette som et individuelt opplegg. Her vil du få verktøyene og personlig oppfølging hele veien.

For bestilling av kurs, kan du ta kontakt på e-post eller mobil 412
72 858.

For å holde deg oppdatert på åpne kurs, samt prøve ut verktøyene, kan du melde deg på månedlig nyhetsbrev.Oppmerksomhetstrening styrker immunforsvar

Din oppmerksomhet Posted on 10 Apr, 2016 16:10

Vi er inne i
forkjølelses- og influensasesongen og de fleste av oss er disse viruser helst
foruten. Denne overskriften trigget derfor min oppmerksomhet. Jeg erfarer daglig
at oppmerksomhetstrening hjelper meg i å beholde roen når hodet fylles med
slitsomme og unyttige tanker, men at det også virker som en
vitamininnsprøyting, hmm.

Fra studier utført
innen positiv psykologi og nevrovitenskap vet vi allerede at emosjoner
kommuniserer med immunsystemet. Så er for eksempel positive emosjoner som takknemlighet og følelsen du får av å se på
imponerende natur eller fantastisk musikk, med på å styrke immunsystemet. Og stress svekker den.

I en nylig studie av
Richard Davidson ble folk injisert med influensavaksine og var enten en del av
en gruppe som mottok oppmerksomhetstrening (mindfulness) eller en
kontrollgruppe. Etter åtte uker, viste mindfulness gruppen høyere nivåer av
antistoffer som kan svare på og forebygge potensiell sykdom. Kilde

Selv om det trengs
mye mer forskning for å få innsikt i hvilke mekanismer som er i sving i
forbindelsen mellom oppmerksomhetstrening og immunsystemet, så antyder flere
studier at disse fins.

Hvis du er skeptisk,
kan du kanskje gå med på at stress ikke er bra for kroppen, det føles i hvert
ikke godt. Om ikke annet, så kan oppmerksomhetstrening være en relativ enkel
metode for å redusere og forebygge unyttig stress i hverdagen.

Har du lyst å lære
mer om oppmerksomhetstrening og tilegne deg noen enkle teknikker som lett kan
integreres i både privat- og arbeidsliv? Da kan basiskurset være noe for deg.

Vil du vite mer om kurs? Klikk her.Potetskrell motiverer

Dine styrker Posted on 22 Feb, 2016 16:37

Fra kjedelige til gledelige oppgaver

Kjenner
du deg igjen? Det ligger flere oppgaver som du bare ikke orker å ta
fatt på?

I travle uker unngår jeg gjerne å måtte skrelle poteter, noe jeg verken er flink til, eller liker å gjøre. Og så skjer det. Etter flere dager med makaroni og ris, får familien lyst
på poteter igjen. Hvordan får man seg selv til å gjøre kjedelige ting med glede?

Jeg brukte noen minutter for å finne ut hva som driver meg når jeg faktisk virkelig liker å gjøre noe. Jeg kom i hug noen situasjoner, og la merke til at jeg i hver av dem alltid er nysgjerrig, ser ting fra forskjellige sider, og vil lage noe fint ut av det jeg holder på med. Så spurte jeg meg selv hvordan jeg kunne bruke disse styrkene på en ny og annerledes måte for å bli motivert for å skrelle potetene.

Jeg valgte
nysgjerrighet, og begynte å fundere på om jeg kunne skrelle på andre måter som
var mer innbydende. Så kom jeg på noe. Vanligvis så skjærer jeg av skallet i flere små strimler, og tar gjerne flere runder på en potet. Det hadde vært litt gøy å prøve
å skjære i bare en omgang slik at skrellet formet en lang krøllete og sammenhengende remse. En annen artig tanke dukket opp. Hvis det gikk an, så kunne man liksom rulle remsen opp igjen og hadde du en hul potet, bare for moro skyld.

Plutselig fikk jeg lyst til å
prøve om det gikk an, og brukte min sans for skjønnhet og perfeksjon mens jeg holdt på. Etter 11. potet lyktes jeg, og
det var første gang jeg følte ekte glede mens jeg skrelte poteter!

Vil du
øke din motivasjon, engasjement, produktivitet, og overskudd i hverdagen?
Styrker i Fokus” gjør deg bevisst på dine styrker, og gir deg
strategier for å bruke dem optimalt.Kjærlighet

Dine styrker Posted on 12 Feb, 2016 17:49

Hva er kjærlighet?

I
anledning Valentinsdagen og morsdagen 14. februar har jeg lyst å drodle litt
rundt Kjærlighet som i positiv psykologi blir sett på som en av de universelle styrkene vi mennesker har. Hva er kjærlighet for deg?

Det
fins mange typer kjærlighet. Kjærlighet mellom to elskere, morskjærlighet,
kjærlighet for naturen, for bøker, vennskapelig kjærlighet, nestekjærlighet.
Bokmålsordboka omskriver det slik: varm hengiven følelse for noe(n). Hvis du
har kjærlighet som en av dine signaturstyrker, verdsetter du nok nære
relasjoner.

Utvikle positive
relasjoner – et tegn på kjærlighet

Relasjoner
kan oppleves som berg- og dalbaner noen ganger. Jeg har blitt mer bevisst på hvordan
jeg kan bruke mine sterke sider på nye måter for å fremme positive relasjoner.
Jeg har funnet ut at hvis jeg irriterer meg over noens handlinger, så handler
det ofte om ting jeg helst ville gjort annerledes selv. Når tenåringen nekter å
bli med på museer, lese spennende historier eller utforske nye ting, ergrer det meg fordi han ikke viser nysgjerrighet, noe som kommer helt naturlig for meg. Og det
morsomme er at jeg fant ut av dette nettopp ved å bruke min styrke
nysgjerrighet som fikk meg til å lure på hvorfor det var slik.

Det
som har en positiv effekt på relasjoner er en økt oppmerksomhet på sine egne
styrker, og verdsette styrker i andre. Da jeg kom hans styrke humor i møte, takket tenåringen
min med en gang ja til å se en humoristisk film. Min mann blir glad når jeg
viser takknemlighet når han har løst et problem for meg ved å bruke
sitt initiativ, og min kollega føler seg verdsatt når jeg er takknemlig for
hans vennlighet da han ga meg gode tips i forbindelse med et prosjekt.

La Valentinsgaven eller morsdagsgaven i
år bestå av en takknemlig tilbakemelding på en styrke du ser hos dine nære
relasjoner for å vise at du verdsetter dem. Et tegn på kjærlighet.Sommertanker

Din oppmerksomhet Posted on 20 Jul, 2015 16:56

En nydelig sommerdag og jeg sitter ute med mitt nettbrett. For en gangs skyld, tar jeg meg god tid til å bla gjennom innleggene på Facebook. Mine øyne tar inn feriebilder fra solfylte strender på Thailand, imponerende fjell i Canada, inviterende svømmebassenger i Syden. Det tar ikke lang tid før tankene mine kobler seg på for alvor. “Kanskje vi burde valgt et mer eksotisk feriemål også”. “Eller ikke, alle i familien var jo enige om at hetebølgen vi opplevde i Nederland, var litt for mye av den gode varmen”. Så ser jeg noen fornøyde ansikter som nyter utsikten fra en fjelltopp som nettopp er beseiret. “Ja, det er jo mer fornuftig, en ferie i Norge med mye fysisk aktivitet i tillegg”. Jeg blar videre og leser noen spennende historier om en seiltur. “Vi må jo virkelig prøve oss på noen nye opplevelser også!”. Slik sitter jeg fanget i mitt tankespinn.


Plutselig kiler en lett sommerbris mitt kinn. Den fører med seg lukten fra mine villroser som jeg er så inderlig glad i. Jeg snur hodet og ser på dem. Sola lyser dem opp og gjør dem nesten gjennomsiktige. En sukk unnslipper, og kroppen min slapper av. Hendene mine får lyst til å tegne, og magen får lyst på noen usprøyta jordbær fra hagen.

Alt er allerede perfekt. Alt er allerede som det skal være. Jeg er allerede der jeg skal være nå. Jeg tegner, strek for strek. Jeg nyter sommeren, øyeblikk for øyeblikk.Hva beveger meg fremover?

Din inspirasjon Posted on 26 Mar, 2015 14:15

Se på bildet – på det som skjer, på farger, på skyggen – og svar så på spørsmålet “Hva beveger meg fremover?” Legg gjerne igjen ditt svar i kommentarfeltet.Next »